درباره تیم

ما چطوری کار می کنیم

فقط تلاش تلاش تلاش تلاشتلاش تلاش تلاش تلاشتلاش تلاش تلاش تلاش

اعضای تیم کلینیک ساختمانی فلاح

معرفی بچه های پر شور و فعال تیم
تیم کلینیک ساختمانی فلاح

معرفی اعضای تیم

 • آقای مهندس دانیال فلاح : مدیریت مجموعه
 • آقای ولی محمدی : مدیر داخلی مجموعه
 • آقای ساسان خوشروزی : مسئول انبار
 • خانم فاطمه یخکشی : کارشناس فروش
 • خانم مهسا یخکشی:کارشناس برنامه ریزی خدمات پس از فروش
 • خانم شقایق ذبیحی : حسابدار مجموعه
 • آقای علی قربانی :کارشناس خدمات پس از فروش
 • آقای محمد دیری :کارشناس خدمات پس از فروش
 • آقای علی کاکویی :کارشناس خدمات پس از فروش
 • آقای محمد عرب خزایلی :کارشناس خدمات پس از فروش
 • آقای سجاد حسینی :کارشناس خدمات پس از فروش
 • آقای مجید بندپی :کارشناس خدمات پس از فروش